Protezy zębowe - profesjonalna protetyka

Dzisiejsza protetyka oferuje szeroki wachlarz możliwości przywrócenia zdrowego i pięknego uśmiechu,w którym znajdzie odzwierciedlenie Państwa bardzo dobre samopoczucie i pewność siebie.
Dzięki ogromnej wiedzy praktycznej - wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdego Pacjenta dr Ruczko dostosuje najbardziej optymalne leczenie protetyczne. 
Bardzo wielu naszych Pacjentów przeszło proces całkowitej metamorfozy uśmiechu - w pozytywny i pełen relaksu sposób. 

Protetyka to jedna z podstawowych dziedzin stomatologii, zajmująca się odbudową utraconych lub rekonstrukcją uszkodzonych zębów i korygowaniem fizjonomii twarzy. Za pomocą zróżnicowanych technik protetycznych nasi lekarze mogą także odbudować zniszczone korony zębów, zmienić ich rozmiar i kształt oraz pozbyć się trwałych przebarwień. Ubytki w uzębieniu wpływają nie tylko na obniżenie waloru estetycznego, ale mogą również powodować poważne dolegliwości, takie jak choroby przyzębia, dysfunkcje stawu żuchwowo- skroniowego, a nawet zanik kości szczęki i żuchwy. Leczenie protetyczne jest zatem bardzo istotne nie tylko przez wzgląd na estetykę, ale również funkcjonalność narządu żucia. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów uzupełnienia protetyczne nieomal nie różnią się od naturalnego uzębienia.

ARTEDENTYKA oferuje swoim pacjentom pełen zakres usług nowoczesnej protetyki:

Korona protetyczna umożliwia odbudowę korony zęba, gdy doszło do znacznego lub całkowitego uszkodzenia korony naturalnej zęba. To rozwiązanie wymaga delikatnego oszlifowania – usunięcia wierzchniej warstwy zęba o grubości około 1mm, by uzyskać kształt niezbędny do osadzenia. Następnie korona jest cementowana na stałe, jej trwałość ocenia się na kilkanaście lat. Warto zaznaczyć, że wytrzymałość determinowana jest przez jakość cementu, prawidłowa technikę cementowania i nie różni się między koronami. Wyróżnia się następujące rodzaje:

Korona metalowo-porcelanowa – inaczej korona porcelanowa na podbudowie metalowej bądź PFM ( ang. Porcelain Fused to Metal ), warstwa metalu pokryta kilkoma warstwami porcelany, dzieki czemu imituje ona naturalny wygląd zęba. Ze względu na walory estetyczne i dużą wytrzymałość mechaniczną nadaje się do odbudowy koron zębów bocznych jak i przednich.

Korona pełnoceramiczna/porcelanowa posiada największą estetykę, gdyż oprócz identycznego koloru dzięki wyeliminowaniu metalowej części jej przezierność jest bardzo bliska naturalnej. Wykorzystując wszystkie zalety ceramiki śmiało może być stosowana w przednim odcinku. Korony wykonane z porcelany skaleniowej charakteryzują się najlepszą estetyką, lecz ich wytrzymałość jest najmniejsza, z tego powodu zaleca się jej użycie tylko w zębach przednich, gdzie siły działające na zęby nie są tak duże, a estetyka gra pierwsze skrzypce. Bardziej wytrzymałymi odbudowami protetycznymi są pełnoceramiczne systemy dwuwarstwowe: wpierw wykonuje się mocną czapeczkę, czyli wewnętrzną część korony z ceramiki wzmocnionej leucytem lub tlenku glinu/cyrkonu, którą następnie pokrywa się warstwą ceramiki. Wspomnianą czapeczkę wykonuje się w technice wtłaczania albo komputerowo wspomaganego frezowania przygotowanych bloczków CAD/CAM. W przypadku wzmocnienia tlenkiem cyrkonu uzyskuje się koronę porcelanową na podbudowie cyrkonowej, czyli:
Korona cyrkonowa, dzięki jej mniejszej przezierności świetnie nadaje się do pokrycia mocno przebarwionych i zniszczonych zębów.

Mosty protetyczne są wykonane z takiego samego materiału jak korony, lecz pozwalają na odbudowę większej ilości braków. Wyróżniamy zatem mosty porcelanowe na podbudowie metalowej i pełnoceramiczne, także z wykorzystaniem cyrkonu.Most klasyczny na koronach stanowi uzupełnienie brakującego zęba/zębów w oparciu o zęby sąsiadujące z brakiem. Jest on zbudowany z koron, które stanowią swoiste filary mostu i przęsła odbudowującego braki zębowe, a znajdującego się pomiędzy filarami. Takie rozwiązanie pozwala uzupełnić nawet do 3 brakujących zębów obok siebie. Zęby filarowe przed zacementowaniem muszą zostać dokładnie oszlifowane tak samo jak do wykonania korony. Dzięki mostom zapobiega się przemieszczeniu zębów, zanikowi kości oraz uzyskuje się prawidłowy zgryz. Ostatnio częstym wyborem pacjentów jest most oparty na implantach, które idealnie spełniają rolę fundamentów stabilnego mostu.

Most adhezyjny AET/Maryland stosowany do odbudowy zębów przednich mocuje się za pomocą płytek do zębów sąsiednich. Ta technika nie obliguje do szlifowania jak pod korony czy typowy most, jednak ich wadą jest trwałość, mniejsza niż tych opartych na koronach z powodu szybszego odcementowania. Znajdują zastosowanie zarówno w odcinkach przednich jak i bocznych, przy czym w przypadku tych drugich most opiera się na wkładach lub częściowych koronach. Używany również jako uzupełnienie tymczasowe na czas osteointegracji implantu. Na podbudowie metalowej, włókien szklanych lub cyrkonowej.
mplantoprotetyka to sposób odbudowy protetycznej z wykorzystaniem implantów jako filarów zamiast naturalnych korzeni zębowych. Stanowią one bezsprzecznie najlepsze rozwiązanie, gdyż implantoprotetyka charakteryzuje się najwyższą estetyką, wytrzymałością oraz najbardziej naturalnym ( najzdrowszym ) obciążeniem kości. Dodatkową zaletą jest komfort użytkowania. Implant może służyć do odbudowy jednego zęba, wtedy zostaje na niego założona korona protetyczna, jak i do odbudowy większej ilości luk. Przy co najmniej 2 implantach istnieje możliwośc zalożenia mostu, który uzupełni 3 braki aż do uzupełnienia całego łuku przy wykorzystaniu 6 implantów. Mogą również być w jako mocowanie protezy ruchomej.

Protezy stomatologiczne wyjmowane dzieli się na szkieletowe i osiadające.

 

Proteza szkieletowa posiada wykonany w pełni z metalu szkielet ( stąd jej nazwa ) do którego przymocowane są akrylowe zęby. Zaletą tych protez jest dokładność wykonania oraz przenoszenie sił żucia poprzez elementy protezy na zęby, dzięki czemu powstaje fizjologiczne obciążenie. Podtrzymywana jest za pomocą klamer, które blokują przesuwanie w trakcie jedzenia. Proteza podczas żucia nie wciska się w dziąsła i zachowuje stabilność przez wiele lat.

Proteza osiadająca jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, stosowana gdy nie istnieje możliwość zastosowania lepszych metod jak na przykład: protezy szkieletowe, mosty; oraz w przypadku dużych braków zębowych implantoprotetyki. Proteza osiadająca jest w pełni wykonana z akrylu i mocowana na zasadzie przyssania do tkanek miękkich jamy ustnej. Przenosi ona nacisk na dziąsła, a nie na kość co znacznie zmniejsza siłę żucia w porównaniu do zębów naturalnych jak i skuteczniejszych rozwiązań protetycznych.

Wkłady koronowo-korzeniowe znajdują zastosowanie w przypadku złamanego, zniszczonego zęba, gdy pozostał sam korzeń po prawidłowym wyleczeniu kanałowym. Rozwiązanie trwalsze od wypełnień bezpośrednio zakładanych w gabinecie stomatologicznym z powodu możliwości stosowania trwalszych, a zarazem bardziej estetycznych materiałów w pracowni protetycznej. Wykonuje się je z porcelany, kompozytu lub złota. W sytuacji kiedy rozległość ubytku uniemożliwia prawidłową odbudowę w gabinecie staje się jedyną metodą na zachowanie funkcji i wyglądu zębów.

Inlay i Onlay  Inlay i Onlay to tłumacząc na polski wkłady i nakłady koronowe są to uzupełnienia nazywane wkładami/nakładami wykonywanynymi w pracowni protetycznej na podstawie pobranych przez lekarza wycisków. Traktowane jako alternatywa dla tradycyjnych wypełnień zęba. Służą do wypełnienia znacznych ubytków zębów bocznych/tylnych i są wcementowywane we wcześniej odpowiednio opracowany ubytek. Coraz częściej zaznacza się ich przewagę dzięki większej żywotności i estetyce. Najczęściej wykonywane z materiału kompozytowego lub porcelany.

 

inlay to wkłady koronowe, korzystamy z nich gdy mamy do czynienia z niedużymi ubytkami nieobejmującymi powierzchnią guzków zębowych.

onlay to nakłady koronowe stosowane w rozleglejszych ubytkach pokrywających większość powierzchni żującej oaz guzki.

Chcąc zagwarantować Państwu protetykę najwyższej jakość oprócz doświadczenia zapewniamy współpracę z najlepszymi pracowniami protetycznymi - dzięki czemu końcowy produkt charakteryzuje precyzja, estetyka i funkcjonalność - w skrócie - najwyższa jakość.