Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Właścicielem strony https://www.facebook.com/Artedentyka/ zwaną dalej Serwisem jest jest ARTEDENTYKA Anita Ruczko. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pustułeczki 23, NIP 844 110 75 18. zwanego dalej Administratorem. Strona prowadzona jest przez osoby, która jest właścicielami lub prawnymi przedstawicielami Administratora. 

 

Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

 

W momencie wykonania czynności polegającej na podjęciu akcji mającej na celu świadome przekazanie nam swoich danych osobowych np. w postaci: wysłania swoich danych osobowych poprzez aplikację messenger, stajemy się Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Również Administratorem Twoich danych osobowych stajemy się w momencie, kiedy dokonacie wpłaty na nasz rachunek bankowy. Możemy również stać się Administratorem Twoich danych w momencie, kiedy kierujemy reklamę wyłącznie do odbiorców naszej strony, czyli również Ciebie lub do innych osób z pominięciem Ciebie jako odbiorcy naszej strony. Administratorem danych osobowych nie jesteśmy zaś w stosunku do osób odwiedzających, lubiących, obserwujących nasz Serwis, dodających komentarz pod publikowanymi przez nas postami, ani wykonujących czynności oznaczenia danego postu takich jak “polubienie”, “oznaczenie się”, “udostępnienie” itp., pod warunkiem, że nie wykorzystujemy danych o Tobie np. oznaczając Ciebie na zdjęciu opublikowanym na naszej stronie.  

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z wykonanej czynności. 

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

1. Świadoma zgoda w sytuacji przekazania nam swoich danych osobowych z wykorzystaniem platformy messenger

2. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości wykorzystywania w celach reklamowych podawanych przez Ciebie informacji w naszym serwisie.

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 6 lat w przypadku danych przetwarzanych w związku z otrzymaną od Ciebie płatnością lub do czasu wycofania zgody lub przedawnienia roszczeń. Masz prawo wglądu, poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych bez skutków na czynności podjęte przez nas przed wycofaniem zgody. Możesz również żądać od nas usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania w zakresie możliwym do zrealizowania zważywszy na nasz ograniczony dostęp do danych przekazanych przez Ciebie w portalu Facebook.  Podczas prowadzenia przez nas akcji reklamowych może dochodzić do podejmowania automatycznej decyzji skutkującej tym, że niektóre z naszych reklam będa się wyświetlać lub nie wyświetlać na Twoim koncie Facebook. Decyzje te podejmujemy na podstawie informacji, które udostępnia nam Facebook w sposób anonimowy, uniemożliwiający powiązania Twojej osoby z konkretnym kryterium wyświetlania reklamy.  Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej o swoich prawach i sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez nas i Facebooka znajdziesz w:

1. Naszej polityce prywatności zamieszczonej na stronie http://www.artedentyka.pl/

2. polityce prywatności i regulaminie usługi Facebook.